Borg klasse wordt geëist bij verzekering


Borg klasse certificering

Uw verzekering taxeer uw bezit en komt met een advies voor beveiliging. In uw polis zal een beveiligingsniveau worden vereist welke voldoet aan een Borg klasse certificering.

Borg Risico inventarisatie

Hoe hoger uw inboedelwaarde is, hoe meer waardevolle goederen u bezit, hoe hoger uw risico is. Ook de attractiviteit van de goederen is van belang. Ook wordt de ligging van het pand meegewogen.

Om inzichtelijk te krijgen wat voor u van toepassing is qua beveiligingsmaatregelen gebruiken we de risicoanalyse van Borg. Daarin staan alle variabelen die leiden tot een vereist beveiligingsniveau voor uw pand.

We kennen twee beveiligingsregelingen:

De BORG-regeling is de regeling die het meest volledig is en komt het beste overeen met de diverse aspecten van beveiliging.

Borg Klasse

Er zijn vier klassen waarin wordt beveiligd, waarbij klasse 1 het laagste niveau is, en klasse 4 het hoogste.

Deze klasse 4 wordt ook maatwerkklasse genoemd en laat het meeste ruimte voor alternatieven, voor verschillende mogelijkheden. De BORG risicoklasse-uitkomst is een richting, maar zeker geen wetenschap. Mogelijk kan een en ander niet worden uitgevoerd vanwege technische aspecten.

Advies

Uw vraag als klant, ons advies , maar zeker ook de eisen van de verzekeraar zijn leidend. Het is mogelijk dat deze  beveiligingseisen aan de hoge kant zijn. Het is vaak zo dat de verzekeraar als risicodrager uiteindelijk bepaalt wat er moet gebeuren.